Sluiten
Selecteer uw taal

Unfortunately, the page you are trying to access does not exist.

Vind de website van uw Coloplast vestiging

Getuigenissen

“Ik stel de web-gebaseerde activiteiten op prijs”

“Ik stel de web-gebaseerde activiteiten op prijs”

Lees de getuigenis

“Als wondexpert stel ik de web-gebaseerde activiteiten van Coloplast op prijs, en we zullen een deel van deze informatie gebruiken voor ons intern leersysteem. De hulp bij het kiezen van wondverbanden op basis van wondgerelateerde problemen waarnaar wordt gekeken tijdens de fases van de wondgenezing (het wondkeuzerad) is een krachtig, praktisch instrument. Het medisch bewijs op de website biedt ons de nodige wetenschappelijke achtergrondinformatie voor de keuze van het juiste product. Het Coloplast College-programma biedt gestructureerde, geactualiseerde seminars gehouden door vooraanstaande wondexperts.”

Jan Forster, Hoofdverpleger Wondcompetentiecentrum Bremen, Duitsland

Sluiten
“We stellen de leermodules op prijs”

“We stellen de leermodules op prijs”

Lees de getuigenis

“We stellen de leermodules in het S.A.F.E-programma dat Coloplast in Canada heeft opgestart, erg op prijs. We hebben ze gebruikt voor onze gevorderde praktijkverpleegkundigen en ook om onze interne opleiding aan te vullen. De onderwerpen die door Dr. Sibbald en Laurie Goodman werden behandeld, waren heel duidelijk en beknopt. We verwijzen onze werknemers altijd door naar de Coloplast-website voor hun zelfstudie. Als studenten verpleegkunde naar ons bedrijf komen voor stages, verwijzen we hen ook naar deze website en mogen ze onze S.A.F.E.-cd’s gebruiken. Nogmaals dank voor al uw steun bij onze lopende onderwijsbehoeften.”

Theresa Henderson, RN, BScN, CWOCN, CETNc, Voorzitter van Partners In Community Nursing, Canada

Sluiten

Wondbeoordeling en -rapportage

Wondgenezing wordt bepaald door de algemene gezondheidstoestand van uw patiënt, dus is een alomvattende beoordeling van uw patiënt cruciaal voor het plannen en evalueren van de behandeling. Verneem meer over wondbeoordeling en -rapportage

Patiëntverslag

Bij het beoordelen van en rapporteren over een patiënt, moet u zeker het volgende noteren: 

 • Volledige medische voorgeschiedenis zoals diabetes, vaatziekten, verzwakt immuunsysteem, bindweefselaandoeningen en allergieën
 • Medicatie
 • Voedingsstatus
 • Levensstijl, bijvoorbeeld tabaks- en alcoholgebruik of beperkte mobiliteit
 • Psychologische problemen 
 • Levenskwaliteit 

 

Wondbeoordeling

De onderliggende oorzaak van een wonde diagnosticeren is een essentieel onderdeel van wondbeoordeling – en u kan de wonde pas behandelen als deze oorzaak is bepaald. U moet ook het wondoppervlak en de omliggende huid beoordelen. Na deze beoordelingen kunt u het beste verband kiezen. 

 

Wondrapportage

Bij het beoordelen van en rapporteren over een wonde, moet u zeker het volgende noteren:

 • Locatie, grootte en soort van de wonde
 • Kenmerken van het wondoppervlak, zoals necrotisch weefsel, granulatieweefsel en infectie
 • Geur en exsudaat (geen, laag, gemiddeld, hoog)
 • Toestand van de omliggende huid (normaal, oedemateus, wit, glanzend, warm, rood, droog, schilferig, dun)
 • Klinische tekenen van wondinfectie (trage genezing, geur, abnormaal granulatieweefsel, verhoogde wondpijn en/of overmatig exsudaat)
 • Wondpijn (locatie van de pijn, pijnduur, pijnintensiteit, nociceptief of neuropathisch).
Sluiten

Soorten wonden

Beenulcera

Vier van de tien chronische wonden zijn veneuze beenulcera. Verneem meer over de soorten beenulcera en hun behandelopties.

Referenties

1. Fogh et al. Wound Repair and Regeneration 2012;20: 815-821

2. Gottrup et al. Wound  Repair and Regeneration 2008;6:615-25

3. Palao I Domenech et al. Journal of Wound Care 2008;17(8):342-48

De drie meest voorkomende beenulcera zijn:

 • Veneuze beenulcera (70%)
 • Arteriële beenulcera (10%) 
 • Gemengde veneuze en arteriële beenulcera (10–15%) 


Veneuze beenulcera

Veneuze beenulcera worden ofwel veroorzaakt door een verstoorde werking van de aderkleppen, ofwel door een ontoereikende kuitspierpomp. In beide gevallen keert er onvoldoende bloed terug naar het hart. Dit leidt tot hogere veneuze druk, wat oedeem kan veroorzaken. En een verhoogd vloeistofniveau tussen cellen kan leiden tot het afsterven van cellen, wat leidt tot ulcera. Daarom is druktherapie een essentieel onderdeel bij de behandeling van veneuze beenulcera.

Veneuze beenulcera bevinden zich vaak in het onderste deel van het been en worden gekenmerkt door:

 • Onregelmatige vorm
 • Bruine pigmentatie in de huid rond de ulcus (vaak met eczeem)
 • Normale hartslag gemeten aan de voet

Veneuze beenulcera zijn vaak pijnlijk, vooral overdag. Het been hoger plaatsen kan de pijn wat verlichten.

beenulcus

 

Arteriële ulcera

Arteriële beenulcera worden veroorzaakt door ontoereikende bloedtoevoer naar het been of de voeten omwille van arteriosclerose. De aandoening vermindert de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar de cellen, wat leidt tot het afsterven van weefsel en uiteindelijk tot ulcera.
Patiënten met arteriële ulcera mogen niet behandeld worden met druktherapie, maar zullen vaak een vaatoperatie nodig hebben.

Arteriële beenulcera bevinden zich vaak op de beenkap en op de voeten, en worden gekenmerkt door:

 • Een vrij regelmatige vorm
 • Atrofische, vale huid rond de ulcus
 • Zwakke hartslag gemeten aan de voet 

Arteriële beenulcera kunnen heel pijnlijk zijn, vooral in rust.


Gemengde veneuze en arteriële beenulcera 

Gemengde veneuze en arteriële beenulcera zijn ulcera die worden veroorzaakt door zowel ader- als slagaderziekten. De meeste patiënten die met gemengde veneuze ulcera worden gediagnosticeerd, hebben ulcera van veneuze oorsprong en ontwikkelen mettertijd arteriële insufficiëntie.


Behandeling

Veneuze beenulcera moeten normaal behandeld worden met geleidelijke druktherapie. Niet alle patiënten kunnen volledige samendrukking echter verdragen. Ulcera met een gemengde oorzaak hebben meestal een beperkt drukniveau nodig. Arteriële beenulcera mogen niet behandeld worden door druktherapie.

Wondverbanden voor beenulcera moeten superieure eigenschappen bieden op het vlak van absorptie en exsudaatbeheer, waardoor ze exsudaat onder drukverbanden kunnen absorberen en tegenhouden (veneuze beenulcera). Geschikte verbanden zijn Biatain Silicone, Biatain Niet-Klevend en Biatain Super.

Een verband dat zilver afgeeft, zoals Biatain Ag, kan wondinfectie helpen voorkomen of oplossen.
Als de wonde pijnlijk is, is een schuimverband voor vochtige wondgenezing dat ibuprofen bevat, zoals Biatain Ibu, een goede optie. Het gebruik van Biatain Ibu bij beenulcera wordt ondersteund door verschillende gerandomiseerde gecontroleerde studies (1-3).

 

Informatie over deze verbanden vindt u terug in onze online productcatalogus.

Sluiten

Diabetische voetulcera

Diabetische voetulcera verhogen het risico op amputatie 155 keer (1). Verneem meer over de oorzaken en beschikbare behandelopties.

Referenties

1. Lavery et al. Diabetes Care 2006;29(6):1288–93 2

Tot 15% van de diabetici ontwikkelen een voetulcus in de loop van hun leven. Diabetische ulcera hebben een aanzienlijke negatieve impact op het leven van de patiënten, en kunnen makkelijk geïnfecteerd raken, wat maar al te vaak leidt tot amputatie. Daarom is infectiebeheersing van doorslaggevend belang bij het beheer van diabetische voetulcera. 

Om een diabetische voetulcus met succes te beheren, is een grondige kennis van de wonde nodig: oorzaak, voortgang, risico en behandeling.

De voornaamste oorzaken van diabetische voetulcera zijn: 

 • Neuropathie
 • Slechte bloedtoevoer (ischemie)

Neuropathie

neurophatische voetulcus

Neuropathie is de meest voorkomende diabetische voetaandoening en wordt veroorzaakt door beschadigde zenuwen in de onderste ledemaat. Deze aandoening is permanent en kan leiden tot gevoelsverlies, wat het risico op onopzettelijke verwondingen en pijnlijke voeten verhoogt. De behandeling omvat aandacht voor de voeten, zelfverzorging en op maat gemaakt schoeisel. 

 


Slechte bloedtoevoer (ischemie)

Ischemische voetulcus

Een zeer ernstige aandoening, ischemie, is de hoofdoorzaak voor amputaties. Ischemie wordt veroorzaakt door een verminderde bloedsomloop, wat kan worden veroorzaakt door arteriosclerose of occlusie naar de weefsels. Een verminderde bloedsomloop veroorzaakt een zwakkere hartslag – de voet is koud en blauw – en dit leidt tot het afsterven van weefsel en uiteindelijk tot de ontwikkeling van een ulcus. Wellicht heeft uw patiënt vaatchirurgie nodig. 

 

Infectie

Geïnfecteerde voetulcus

Diabetes kan het vermogen van het lichaam aantasten om de infectie te bestrijden. De voeten zijn niet alleen vatbaarder voor infectie, het is ook moeilijker een bestaande infectie te overwinnen. Het is dus van cruciaal belang regelmatig de patiënt te beoordelen en snel te reageren op infecties.

 

Behandeling

 • Behandel indien mogelijk de onderliggende oorzaken van een diabetische voetulcus.
 • Om het genezingsproces te ondersteunen, moet u geschikte verbanden voor vochtige wondgenezing met superieure eigenschappen op het vlak van absorptie en exsudaatbeheer gebruiken, zoals Biatain Niet-Klevend schuimverband of Biatain Alginate verband
 • Een verband dat zilver afgeeft, zoals Biatain Ag of Biatain Alginate Ag, kan wondinfectie helpen voorkomen of oplossen.

Informatie over deze verbanden vindt u terug in onze online productcatalogus.

Sluiten

Doorligwonden

Doorligwonden zijn verantwoordelijk voor een verdubbeling van de sterftecijfers (1) en vereisen een tijdige, effectieve behandeling. Verneem meer over het beoordelen en behandelen van doorligwonden

Referenties

1. Brem and Lyder. The American Journal of Surgery 2004;188:9S–17S

2.  NPUAP-EPUAP Pressure Ulcer Prevention, Quick Reference Guide, 2010

3.  NPUAP-EPUAP Pressure Ulcer Treatment, Quick reference guide, 2009

4. Gottrup et al. Wound  Repair and Regeneration 2008;6:615-25

5. Palao I Domenech et al. Journal of Wound Care 2008;17(8):342-48

6. Fogh et al. Wound Repair and Regeneration 2012;20: 815-821

Een doorligwonde (decubitus) is een plaatselijk letsel van de huid en/of het onderliggend weefsel, doorgaans boven een benig uitsteeksel. Dit soort ulcus is het gevolg van druk, of druk in combinatie met wrijving (2). Door de druk kan het bloed niet normaal circuleren, wat leidt tot het afsterven van cellen, weefselnecrose en de ontwikkeling van ulcera. Vooral rolstoelgebruikers of mensen die bedlegerig zijn (bijvoorbeeld na een operatie of een letsel) lopen een hoger risico.

 

Belangrijke oorzaak van morbiditeit

Doorligwonden zijn een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit, vooral bij mensen met gevoelsverlies, langdurige immobiliteit of op gevorderde leeftijd. De meest voorkomende locaties voor doorligwonden zijn boven een benig uitsteeksel, zoals ellebogen, hielen, heupen, enkels, schouders, de rug en achterkant van het hoofd.

 

Indeling

Doorligwonden worden ingedeeld op basis van de waargenomen weefselschade. In 2009 raakte het EPUAP-NPUAP-adviespanel het eens over vier niveaus van letsel (3):

 

Categorie/graad I: Niet-wegdrukbare roodheid van de intacte huid

Doorligwonde categorie/graad I: Niet-wegdrukbare roodheid van de intacte huid

Bil, Graad I, NPUAP copyright & gebruikt met toelating.

Intacte huid met niet-wegdrukbaar erytheem van een afgelijnde zone, gewoonlijk boven een benig uitsteeksel. Dit kan gepaard gaan met verkleuring van de huid, warmte, oedeem, verharding of pijn. Bij een donkere huid is de wegdrukbaarheid soms niet zichtbaar.


Categorie/graad II: Gedeeltelijk huidverlies of blaar

Doorligwonde categorie/graad II: Gedeeltelijk huidverlies of blaar

Bil, Graad II, NPUAP copyright & gebruikt met toelating.
Gedeeltelijk verlies van de lederhuid, kan zich voordoen als een ondiepe open ulcus met een roze-rood wondoppervlak, zonder dood weefsel. Kan zich ook voordoen als een intacte of open/opengebarsten blaar gevuld met vocht of vocht en bloed.

 

Categorie/graad III: Volledig huidverlies (vet zichtbaar)

Doorligwonde categorie/graad III: Volledig huidverlies (vet zichtbaar)

Zitbeen, Graad III, NPUAP copyright & gebruikt met toelating.

Volledig huidverlies. Het onderhuids vet kan zichtbaar zijn, maar er liggen geen botten, pezen of spieren bloot. Er kan wat dood weefsel aanwezig zijn. Omvat soms ondermijning en fistelvorming.

 

Categorie/graad IV: Volledig weefselverlies (spier/bot zichtbaar)

Doorligwonde categorie/graad IV: Volledig weefselverlies (spier/bot zichtbaar) 

Stuitbeen, Graad IV, NPUAP copyright & gebruikt met toelating.

Volledig weefselverlies waarbij het bot, de pees of spier bloot ligt. Er kan/kunnen dood weefsel of korsten aanwezig zijn. Omvat vaak ondermijning en tunnelvorming.


Behandeling (2,3)

 • De druk moet worden verlicht of weggenomen door de gepaste maatregelen te nemen.
 • Wondzorg moet worden geoptimaliseerd door:
 1. Debridement van necrotisch weefsel
 2. Gepaste reiniging van de wonde en de omliggende huid
 3. Gebruik van gepaste verbanden voor vochtige wondgenezing

Geschikte wondverbanden voor doorligwonden zijn schuim- of alginaatverbanden met superieure eigenschappen op het vlak van absorptie en exsudaatbeheer, zoals Biatain Silicone of Biatain Zelfklevend schuimverband of Biatain Alginate verband. Een verband dat zilver afgeeft, zoals Biatain Ag, kan wondinfectie helpen voorkomen of oplossen.

Als de wonde pijnlijk is, is een schuimverband voor vochtige wondgenezing dat ibuprofen bevat, zoals Biatain Ibu, een goede optie. Het gebruik van Biatain Ibu wordt ondersteund door verschillende gerandomiseerde gecontroleerde studies. (4-6)

 

Informatie over deze verbanden vindt u terug in onze online productcatalogus.

Sluiten

Acute wonden

Acute wonden moeten snel worden behandeld om de bloeding te stoppen en het weefsel te beschermen. Verneem meer over het beheren van acute wonden om een snellere genezing te ondersteunen

Referenties

1. Enoch and Price 2004. (http://www.worldwidewounds.com/2004/august/Enoch/Pathophysiology-Of-Healing.html)

2. Winter. Nature  1962;193:293

3. Winter. Journal of Tissue Viability 2006;16(2):20-23

Een acute wond is een letsel dat een scheur in de huid en soms het weefsel veroorzaakt. Acute wonden worden ingedeeld in twee hoofdgroepen:

 • Acute traumatische wonden, zoals schaafwonden, scheurwonden, penetratiewonden of beten, en brandwonden
 • Acute chirurgische wonden die het resultaat zijn van chirurgische incisies

acute wond

 

Acute wonden – tekenen en symptomen

 • Een snede of scheur in de huid
 • Bloeding, zwelling, pijn en/of moeilijkheid om het betrokken gebied te bewegen
 • In de wonde kan/kunnen zich vuil of vreemde voorwerpen bevinden
 • Het exsudaat is normaal gezien helder

Behandeling

Brede of diepe acute wonden met hevige bloeding vereisen acute medische aandacht om de bloeding te stoppen en te kijken of vitale organen of weefsel zijn beschadigd.

Vreemde voorwerpen moeten uit de wonde worden verwijderd en necrotisch weefsel moet worden weggesneden, aangezien dit een bodem voor infectie kan vormen en de wondgenezing kan vertragen. Het reinigen van de wonde met schoon water of ontsmettingsmiddelen kan nuttig zijn.

De productie van exsudaat is een onderdeel van het natuurlijke wondgenezingsproces (1), maar het exsudaat moet op de juiste wijze worden beheerd. De afscheiding van exsudaat is vaak hoog tijdens de ontstekingsfase van de wondgenezing, en het lekken van exsudaat onder het verband kan de omliggende huid beschadigen. Exsudaat moet worden geabsorbeerd en beheerd door een verband voor vochtige wondgenezing. Dat ondersteunt het genezingsproces en vermindert de littekenvorming. (2-3)

Met de juiste zorg zullen kleinere acute wonden normaal gezien dichtgroeien binnen enkele dagen of weken, afhankelijk van de grootte, diepte en locatie van de wonde.

Geschikte verbanden voor acute wonden zijn verbanden met superieure eigenschappen op het vlak van absorptie en exsudaatbeheer die een vochtige wondgenezingsomgeving ondersteunen. Die omvatten Biatain Silicone, Biatain Zelfklevend of Comfeel Plus. Als de wonde pijnlijk is, kan Biatain Ibu worden gebruikt. Als er een infectie aanwezig is, zijn Biatain Silicone Ag en Biatain Ag gepaste keuzes.

 

Informatie over deze verbanden vindt u terug in onze online productcatalogus.

 

Waarom worden sommige acute wonden chronisch?

Als een persoon een aandoening heeft die de bloedsomloop en/of de immuunrespons aantast, kan het normale wondgenezingsproces verzwakt zijn en kan de wonde chronisch worden. Chronische wonden worden vaak veroorzaakt door de onderliggende aandoening die wondgenezing verhindert, zoals veneuze beenulcera, arteriële beenulcera, diabetische voetulcera of doorligwonden.

Sluiten

Toestand van de wonde en de huid

Necrose

Als een wonde dood (necrotisch) weefsel bevat, is dat een teken dat de wonde niet normaal aan het genezen is. Verneem meer over debridement van necrotisch weefsel

Necrotisch weefsel is vaak zwart of geel. Het kan zacht zijn of een korst (wondkorst) vormen. Necrotisch weefsel kan bacteriën bevatten – en als de bacteriën groeien, zal de wonde geïnfecteerd raken.

Necrose

 

Verwijdering van necrotisch weefsel (debridement)

Necrotisch weefsel moet verwijderd worden om de wondgenezing te ondersteunen. De verwijdering kan chirurgisch, mechanisch, enzymatisch (zoals madentherapie) gebeuren, of kan gerealiseerd worden door het eigen vermogen van het lichaam om necrotisch weefsel te verwijderen (autolytisch debridement). 


Verbandkeuze

Het autolytisch debridementproces verloopt optimaal wanneer de wonde vochtig is. Coloplast heeft een gamma verbanden die vochtige wondgenezing ondersteunen. Voor een optimaal vochtevenwicht ondersteunen het hydrocolloïde Comfeel Plus verband en de unieke eigenschappen van het Biatain schuimverband beide het natuurlijke autolytisch debridementproces.


Purilon gel is ideaal voor een zacht en effectief autolytisch debridement van weefsel bij zowel droge als vochtige necrotische wonden, wanneer deze gebruikt wordt in combinatie met een secundair verband zoals Comfeel Plus of Biatain.


Informatie over deze verbanden vindt u terug in onze online productcatalogus.

Sluiten

Huid rondom een ulcus

De huid rondom een ulcus is kwetsbaar. Dit kan komen door leeftijd, ziekteprogressie of doordat de huid wordt blootgesteld aan afscheiding uit de wond, of de kleefstrip van het verband. Lees verder voor meer informatie over de huid rondom een ulcus.

Verweking 

Afscheiding die uit een ulcus lekt, kan verweking veroorzaken, een verzachting of klefheid en afbraak van de huid als gevolg van langdurig contact met overtollig vocht. Verweking kan leiden tot huidafbraak, waardoor de ulcus kan groeien en satellietulcera kan veroorzaken. Verweekt weefsel is wit van kleur.

verweekte huid


Erytheem

Erytheem is een abnormale roodheid van de huid, veroorzaakt door de verwijding van de bloedvaten. Rode huid rondom de ulcus kan een teken van ontsteking of wondinfectie zijn. 


Tere huid

Naarmate we ouder worden, verandert de textuur van onze huid en wordt onze huid dunner, minder sterk en biedt hij minder bescherming. Als een wond wordt omringd door tere huid, zullen verbanden sneller huidirritaties veroorzaken. U moet de huid zorgvuldig onderzoeken alvorens te beslissen of u een zelfklevend of een niet-klevend verband zal gebruiken.

Tere huid


Verbandkeuze

Het gamma van Biatain-verbanden omvat verbanden met superieure eigenschappen op het vlak van absorptie en exsudaatbeheer voor alle soorten huidaandoeningen.

Als een wond wordt omringd door tere huid, is een verband met een kleefstrip van siliconen, zoals Biatain Silicone, een uitstekend alternatief. Het kan zowel op tere als gezonde huid worden gebruikt.

Normaal gesproken heeft gezonde huid een zachte en elastische structuur. Met de juiste wondverzorging en het gebruik van verbanden met superieure absorptie en exsudaatbeheersing kan de huid rondom een wond volledig gezond zijn, en geschikt voor verbanden met kleefstrip zoals Biatain Zelfklevend of Biatain Super, Zelfklevend.


Als de huid bijzonder teer is, overweeg dan een verband zonder kleefstrip zoals Biatain Niet-Klevend of Biatain Alginate.

 

Informatie over deze verbanden vindt u terug in onze online productcatalogus.

Sluiten

Wondexsudaat

Ongeacht of een wonde laag, gemiddeld of hoog exsuderend is, superieure absorptie en beheersing van het exsudaat blijft essentieel voor een optimale genezing. Verneem meer over wondexsudaat

Referenties

1. White R and Cutting KF. British Journal of Nursing 2003;12(20):1186-1201

2. Adderly UJ. Wound Care, March 2010:15-20

3. Colwell JC et al. Wound Ostomy Continence Nursing 2011;38(5):541-53

4. Enoch B and Harding K. Wounds: A Compendium of Clinical Research and Practice 2003;15(7):213-29

5. Andersen et al. Ostomy/Wound Management 2002;(48)8:34-41

6. Thomas et al. http://www.dressings.org/TechnicalPublications/PDF/ Coloplast-Dressings-Testing-2003-2004.pdf

7. White R and Cutting KF. http://www.worldwidewounds.com/2006/september/White/Modern-Exudate-Mgt.html

8. Romanelli et al. Exudate management made easy. Wounds International 2010;1(2).

In de ontstekingsfase van de wondgenezing is de exsudatie gewoonlijk hoog. Niet-genezende of chronische wonden blijven vaak in de ontstekingsfase en kunnen grote hoeveelheden exsudaat afscheiden. Verhoogde exsudaatniveaus kunnen een symptoom zijn van infectie en verhoogd oedeem.

Wondexsudaat is een vloeistof die is samengesteld uit plasma, bloedcellen en plaatjes. Het grootste deel van het wondexsudaat komt uit het bloed en/of het lymfestelsel in het wondgebied terecht, maar rode bloedcellen en plaatjes lekken uit beschadigde haarvaten. De samenstelling en de viscositeit varieert, van dun en helder plasma tot een dikke gele afscheiding die hoge concentraties witte bloedcellen en bacteriën bevat.


Exsudaat beheersen

Als wondexsudaat niet juist wordt beheerst, kan het uit het verband lekken, waardoor de huid rond de ulcus wordt blootgesteld aan het exsudaat (1). Dit veroorzaakt verweking van de huid door overhydratering, en kan de genezing vertragen (2,3).

Verweking is een verzachting of klefheid en afbraak van de huid als gevolg van langdurig contact met overtollig vocht. Verweekt weefsel ziet er wit uit en verweking kan ertoe leiden dat de ulcus groeit of kan satellietulcera veroorzaken.


Verweekte huid (2,3)

 • Vertraagt genezing
 • Verhoogt het risico op infectie
 • Verhoogt het risico op wrijving
 • Kan leiden tot een vergroting van de wonde

verweekte huid


Daarom is het heel belangrijk om overtollig exsudaat uit de wonde te verwijderen door middel van een absorberend verband. (4)

De beheersing van het exsudaat, het verwijderen van ongezond weefsel door debridement en het beheer van de bacteriële belasting maken allemaal deel uit van een goede voorbereiding van het wondoppervlak. Het optimaal wondverband houdt de wonde vochtig en absorbeert exsudaat door het in het verband in te sluiten om verweking te voorkomen.


Verbanden voor exsuderende wonden

We raden het gamma Biatain-verbanden aan, die superieure absorptie - snellere genezing (5,6) voor laag tot hoog exsuderende wonden bieden. Biatain-verbanden zijn heel doeltreffend bij het absorberen en tegenhouden van wondexsudaat, en bieden zo een vochtbalans die optimaal is voor de genezing van exsuderende wonden. (7,8).

 

Informatie over deze verbanden vindt u terug in onze online productcatalogus.

Sluiten

Wondinfectie

Alle wonden bevatten bacteriën – zelfs wonden die normaal genezen. Maar als het aantal bacteriën toeneemt, kan de wonde geïnfecteerd raken. Verneem meer over de behandeling van geïnfecteerde wonden.

Referenties

1. Jørgensen et al. International Wound Journal 2005;2(1):64-73

2. Münter et al. Journal of Wound Care 2006;15(5):199-206

3. Reitzel & Marburger. EWMA 2009

4. Ip et al. Antimicrobial activities of silver dressings: an in vitro comparison. Journal of Medical Microbiology 2006;(55):59-63.

5. Basterzi et al. In-vitro comparison of antimicrobial efficacy of various wound dressings. Wounds 2010; July.

6. Archiefgegevens (onafhankelijke laboratoriumtest uitgevoerd door Wickham Laboratories).

7. Thomas et al. www.dressings.org/TechnicalPublications/PDF/ Coloplast-Dressings-Testing-2003-2004.pdf

Wonden die niet normaal genezen, kunnen een bacterieel onevenwicht vertonen dat leidt tot een plaatselijke infectie van de wonde.

Een wonde is waarschijnlijk geïnfecteerd als ze een of meer van volgende tekenen vertoont:

 • Vertraagde of onderbroken genezing
 • Geur
 • Verhoogde wondexsudatie
 • Afwezig/abnormaal/verkleurd granulatieweefsel
 • Verhoogde pijn op de plaats van de wonde

geïnfecteerde wonde

 

Andere symptomen

Aanvullende klinische symptomen kunnen zich voordoen als de infectie zich verspreidt naar het gezonde weefsel rondom de wonde. Afhankelijk van het soort bacteriën kan het wondexsudaat meer etterachtig worden, en kan de huid rond de ulcus zacht, rood en pijnlijk zijn. De patiënt kan ook koorts lijden.

Vergeet niet dat diabetische voetulcera niet altijd de klassieke tekenen van lokale infectie vertonen.

 

Verbanden voor geïnfecteerde wonden en wonden die het risico lopen op infectie

Als de wonde normaal geneest, is een schuimverband met superieure absorptie zoals Biatain of Biatain Silicone ideaal. Als de wonde geïnfecteerd is of als er een risico op wondinfectie bestaat, raden we zilververbanden aan zoals Biatain Ag, Biatain Silicone Ag of Biatain Alginate Ag. Die bieden superieure absorptie voor een snellere genezing van geïnfecteerde wonden (1-7). Als de infectie zich verder dan de wonde verspreidt, moet het zilververband worden gecombineerd met een systemische antibioticabehandeling die door de arts wordt bepaald. 

 

Informatie over deze verbanden vindt u terug in onze online productcatalogus.

Sluiten

Wondpijn

Studies tonen aan dat meer dan 80% van de patiënten met chronische wonden constant pijn lijden, en de helft van hen beoordeelt de pijn als matig tot ernstig. (1-6) Opties voor het beheren van wondpijn en lokale pijn

Referenties

1. Gottrup et al. Wound Repair and Regeneration 2008;16:616-26

2. Fogh et al. Wound Repair and Regeneration 2012;20:815-21

3. Palao I Domenech et al. Journal of Wound Care 2008;17(8):342-48

4. Woo et al. International Wound Journal 2008;5(2):205-215

5. Pieper et al. Ostomy Wound Management 1998;44:54–58&60–67

6. Nemeth et al. Ostomy Wound Management 2004;50:34–36

Vele patiënten zeggen dat de pijn het ergste aspect is van een wonde. Aanhoudende of chronische wondpijn beïnvloedt niet alleen de levenskwaliteit van de patiënten, ze vormt ook een ernstige belemmering voor wondgenezing. Vaak worden de gevolgen van pijnlijke wonden onderschat en niet voldoende behandeld. 
De wondpijn zelf kan veroorzaakt worden door weefselschade (nocireceptief) of door zenuwschade (neuropathisch).

Nociceptieve pijn: afhankelijk van prikkels en gewoonlijk veroorzaakt door weefselschade. De pijn wordt beschreven als bijtend, pijnlijk, kloppend en gevoelig. 

Neuropathische pijn: treedt spontaan op als gevolg van beschadiging van het zenuwweefsel. De pijn wordt meestal beschreven als brandend, stekend of met scheuten. 


Beheer van wondpijn 

Behandel eerst de mogelijke oorzaken van pijn, zoals een wondinfectie (bv. met een zilververband) en oedeem dat niet beheerst wordt.

Lokaal pijnbeheer is een belangrijke eerste stap voor aanhoudende wondpijn en voor pijnlijke procedures, zoals verbandwissels en debridement.

U moet een systemische behandeling overwegen als de pijn niet verbetert met lokaal pijnbeheer.

pijnlijke wonde

 

Biatain Ibu – Superieure absorptie voor pijnlijke wonden.

Biatain Ibu is het eerste en enige verband dat vochtige wondgenezing combineert met de lokale afgifte van ibuprofen (1,2). Biatain Ibu is aangewezen voor exsuderende wonden om vochtige wondgenezing te bieden. Bovendien kan Biatain Ibu de wondpijn veroorzaakt door weefselschade (nociceptieve pijn) verminderen. De veiligheid en prestaties van Biatain Ibu worden ondersteund door bewijs uit de grootste gerandomiseerde, vergelijkende klinische proeven ooit uitgevoerd op een wondverband (1-3).

 

Informatie over deze verbanden vindt u terug in onze online productcatalogus.

Sluiten

Casestudy’s

Behandeling van een veneuze beenulcus

Behandeling van een veneuze beenulcus

Verneem hoe het gebruik van Biatain® Niet-Klevende schuimverbanden leidt tot een vermindering van 95% in het ulcusgebied na vier weken behandeling van een veneuze beenulcus. Meer informatie

De patiënt

De patiënt – een 85-jarige vrouw – leed aan een veneuze beenulcus op de zijkant van haar linker onderbeen. De huid op haar been was broos. De ulcus sleepte al vijf maanden aan op het moment van opname in de studie.


Eerdere behandeling

Voor de opname in de studie was de ulcus gedurende tien weken behandeld met alginaatverbanden en druktherapie. De ulcus genas trager dan het normaal verwachte genezingsproces.


Introductie van Biatain Niet-Klevend

Toen de patiënt de behandeling met Biatain Niet-Klevend begon, was het ulcusgebied 4,9 cm2. De ulcus bevatte 20% fibrineweefsel en 80% gezond granulatieweefsel. Gedurende de vier weken durende behandeling werden drukverbanden met lange rek aangebracht.

Deze foto toont de ulcus op het moment van opname in de studie, na reiniging:
De ulcus op het moment van opname in de studie, na reiniging.

Het ulcusgebied werd met 73% verminderd na twee weken behandeling met Biatain Niet-Klevend:
Het ulcusgebied werd met 73% verminderd na twee weken behandeling.

Het ulcusgebied werd met 95% verminderd na 4 weken behandeling met Biatain Niet-Klevend:
Na vier weken behandeling werd het ulcusgebied met 95% verminderd.

 

Conclusie

Tijdens de behandelingsperiode van vier weken:

 • leidde Biatain Niet-Klevend tot een opmerkelijke vermindering in de grootte van de ulcus.
 • veroorzaakte Biatain Niet-Klevend geen lekkage of verweking, zelfs niet bij druktherapie.
 • beperkte Biatain Niet-Klevend de drukplekken tot een minimum.
 • was Biatain Niet-Klevend comfortabel en gebruiksvriendelijk.

 

Download de volledige beschrijving van de case (pdf)

Sluiten
Behandeling van een geïnfecteerde diabetische voetulcus

Behandeling van een geïnfecteerde diabetische voetulcus

Bekijk hoe de behandeling van een ernstig geïnfecteerde ulcus met Biatain® Ag Niet-Klevend schuimverband en Biatain Alginate® Ag de amputatie van een voet voorkwam. Meer informatie

De patiënt

Deze patiënt leed aan hartfalen, coronaire hartziekte, arteriële hypertensie en veneuze insufficiëntie in beide onderste ledematen, en ook aan Alzheimer.

 

Diepe voetulcus

Ze had al vier maanden een zeer diepe diabetische voetulcus op de rechtervoet met erytheem, oedeem, crepitatie en warmte in de omliggende weefsels. Ze werd doorverwezen naar de spoedafdeling en na onderzoek door Vaatchirurgie werd aan haar familie meegedeeld dat de onmiddellijke behandeling zou bestaan in een supracondylaire amputatie, aangezien ze leed aan een diabetische voet met een score van 4-5 op de schaal van Wagner.
 

Introductie van Biatain Ag

De familie was tegen deze behandeling gekant, en de patiënt keerde terug naar huis waar ze werd opgevolgd door haar huisarts en thuisverpleging kreeg. Biatain Alginate Ag en Biatain Ag werden gebruikt in combinatie met debridement en orale antibiotica.

Deze foto toont de ulcus op het moment van opname in de studie:
De ulcus op het moment van opname in de studie.

Deze foto toont de ulcus na vijf weken behandeling, eerst met Biatain Alginate Ag en vervolgens met Biatain Ag Niet-Klevend:
De ulcus na vijf weken behandeling, eerst met Biatain Alginate Ag en vervolgens met Biatain Ag.

Hier zien we de ulcus na vier maanden behandeling:
De ulcus na vier maanden behandeling.

De ulcus sloot zich na 10 maanden behandeling:
Gesloten ulcus na 10 maanden behandeling

 

Conclusie

De doelstelling was amputatie van de voet voorkomen, en het welzijn en comfort van de patiënt en de familie verzekeren. De methode begon al zeven dagen na de start van de behandeling vruchten af te werpen, met zichtbare wijzigingen in de ontwikkeling van de wonde. De wonde sloot zich tien maanden na de start van de behandeling.

Download de volledige beschrijving van de case (pdf)

Sluiten
Behandeling van een sacrale doorligwonde van Graad III

Behandeling van een sacrale doorligwonde van Graad III

Bekijk hoe een behandeling gedurende één maand van een sterk exsuderende sacrale doorligwonde met Biatain® Ag de tekenen van lokale infectie doeltreffend deed verdwijnen. Meer informatie

De patiënt

De patiënt was een 88-jarige vrouw met een sterk exsuderende sacrale doorligwonde van Graad III. De ulcus sleepte al twee maanden aan en was tevoren behandeld met standaardproducten voor vochtige wondgenezing.
 

De ulcus

De ulcus vertoonde verschillende tekenen van lokale infectie, een doordringende geur, en was sterk exsuderend. Aan de bovenkant van de ulcus was een kleine ondermijning aanwezig en er bevond zich ongeveer 50% ongezond necrotisch weefsel in het wondoppervlak.

De eerste foto toont de geïnfecteerde, sterk exsuderende doorligwonde voor de behandeling met Biatain Ag:

De ulcus aan het begin van de behandeling.

Introductie van Biatain Ag Zelfklevend

Na amper een week behandeling was de geur verdwenen:

De ulcus na een week behandeling.

Op deze foto is te zien dat het wondoppervlak schoon is en dat de genezing verdergaat na vier weken behandeling:

De ulcus na vier weken behandeling.


Conclusie

Gedurende de behandeling van een maand nam Biatain Ag op doeltreffende wijze de tekenen van lokale infectie weg en ondersteunde het de genezing van deze sterk exsuderende sacrale doorligwonde. Al na een week was de geur verdwenen en werd een aanzienlijke toename van gezond granulatieweefsel waargenomen.


Download de volledige beschrijving van de case (pdf)

Sluiten
Sluiten

Gratis proefpakket - voorbehouden aan eindgebruikers en professionele zorgverleners

Dank u voor uw aanvraag

Uw aanvraag werd goed ontvangen.

Bekijk desktop versie