Juridische aspecten - Coloplast
Sluiten
Selecteer uw taal

Unfortunately, the page you are trying to access does not exist.

Vind de website van uw Coloplast vestiging

Juridische aspecten

Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met de juridische aspecten en het cookiebeleid. Maak geen gebruik van de website als u niet akkoord gaat. De Coloplast Groep heeft het recht om op elk moment de inhoud van deze website te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder daar melding van te maken. De website is eigendom van en wordt beheerd door de Coloplast Groep, waarvan het hoofdkantoor in Denemarken is gevestigd. De Coloplast Groep onderhoudt de website voor uw informatie. Aarzel niet om door de website te bladeren. U mag het materiaal op de website uitsluitend voor niet-commercieel gebruik downloaden, op voorwaarde dat u alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten naleeft. U bent vrij om de inhoud van de website voor niet-commercieel gebruik te downloaden, op voorwaarde dat u de rechten die daarop rusten (auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten) respecteert. U mag echter niet de inhoud van de website (inclusief tekst, afbeeldingen, audio en video) voor publieke of commerciële doeleinden kopiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, verzenden of op een andere wijze verspreiden, zonder schriftelijke toestemming van de Coloplast Groep. Neem contact op met de juridische afdeling.


Coloplast-producten

De afgebeelde producten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen of zijn bekend onder een andere naam. Indicaties voor gebruik kunnen van land tot land verschillen. Wij adviseren altijd om contact op te nemen met uw professionele zorgverlener en de bijsluiter vóór gebruik te lezen.


Bescherming persoonsgegevens

Persoonlijke informatie wordt alleen verzameld tijdens het registratieproces, zie de verklaring van toestemming. E-mailadressen worden alleen gebruikt om de aangevraagde informatie te versturen. Deze website bevat links naar andere websites. De Coloplast Groep is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van die websites. Op sommige websites van de Coloplast Groep vindt u forums, message boards en/of nieuwsgroepen. Denk eraan dat alle informatie die u op deze plaatsen vrijgeeft, publieke informatie wordt en u voorzichtig moet zijn wanneer u beslist uw persoonlijke informatie bekend te maken. Deze website heeft maatregelen genomen om u te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging van gegevens die u met ons deelt. 


Auteursrecht

Alles wat u ziet of leest op deze website is beschermd via auteursrechten (tenzij anders vermeld) en mag enkel worden gebruikt overeenkomstig de juridische aspecten. De Coloplast Groep kan niet garanderen dat uw gebruik van de informatie op deze website geen rechten van derden, die geen eigendom zijn van of aangesloten zijn bij de Coloplast Groep, zal schenden. Afbeeldingen zijn eigendom van of worden met toestemming gebruikt door de Coloplast Groep. Het gebruik van deze afbeeldingen door u, of iemand anders aan wie u toestemming heeft gegeven, is verboden, tenzij specifiek toegestaan door deze juridische aspecten. Elk ongeoorloofd gebruik van de afbeeldingen is een inbreuk op het auteursrecht, merkenrecht, de wetten op privacy en publiciteit, en communicatiereglementen en -statuten.


E-mail

Elke communicatie die of elk materiaal dat via de website wordt verzonden, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zal in overeenstemming met deze clausule door de Coloplast Groep of haar dochterondernemingen als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomgebonden worden behandeld, met uitzondering van de persoonlijke gegevens. U doet expliciet afstand van alle vertrouwelijkheid met betrekking tot dergelijk materiaal en u verleent de Coloplast Groep of haar dochterondernemingen een royaltyvrije licentie om dit material te gebruiken, voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en plaatsing. Bovendien geeft u uitdrukkelijk toestemming aan de Coloplast Groep om alle ideeën, concepten, kennis of technieken die u via de website heeft verzonden, te bundelen en te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verkopen van producten op basis van die informatie.


Informatie op de website

Wij doen ons best om correcte en up-to-date informatie op de website te tonen. De Coloplast Groep geeft echter geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie. De Coloplast Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden of onvolledigheden op de website. De informatie die op de website wordt gegeven is geen vervanging van medische zorg. Bij twijfel over uw gezondheid dient u altijd contact op te nemen met uw arts of verpleegkundige.


Handelsmerken en logo's

De handelsmerken en logo's die op de website zijn weergegeven, zijn handelsmerken van de Coloplast Groep. Niets op deze website mag worden opgevat als een toekenning - bij implicatie, uitsluiting of anderszins - van enige licentie of recht om een handelsmerk getoond op de website te gebruiken, zonder de schriftelijke toestemming van de Coloplast Groep of een derde partij die de merken op de website eventueel bezit.


Links

Deze website bevat links naar andere websites die niet onder het beheer staan van de Coloplast Groep. Deze links worden aangeboden voor uw gemak. De Coloplast Groep is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en niet aansprakelijk voor schade of letsel voortkomend uit de inhoud van die websites. Links naar deze website zijn welkom. U mag een hypertextlink naar deze website maken, op voorwaarde dat u niet vermeldt of suggereert dat er sprake is van sponsoring of aanbeveling door de Coloplast Groep. U mag ook geen intellectueel eigendom of auteursrechtelijk beschermd materiaal van deze website zonder toestemming elders plaatsen of opnemen.


Contact opnemen met de Coloplast Groep

Als u vragen heeft over de juridische aspecten met betrekking tot de website, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de juridische afdeling van de Coloplast Groep.

Privacy

Hier leggen we uit waarvoor de door u verstrekte persoonlijke informatie zal worden gebruikt en waarmee u akkoord gaat door het verstrekken van deze informatie. Uw gegevens worden door Coloplast verwerkt conform de Wet van de privacy. De persoonlijke gegevens die we via invulformulieren verzamelen worden dan ook met de nodige vertrouwelijkheid behandeld: Coloplast beschermt uw privacy volgens de wet van 8 december 1992 en zijn uitvoeringsbesluit. De verzamelde gegevens (inclusief de gezondheidsgegevens die u later telefonisch zou meedelen) worden vertrouwelijk behandeld en op een veilige manier bewaard. Bovendien worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden en worden ze enkel gebruikt om te antwoorden op uw vragen betreffende onze producten en om u in de toekomst te informeren over nieuwe producten en diensten. U hebt altijd recht uw gegevens in te zien, te verbeteren en te schrappen. Gelieve hiervoor contact op te nemen met Coloplast Belgium NV/SA, De Gijzeleer Industrial Park, Guido Gezellestraat 121, B-1654 Huizingen, verantwoordelijke voor de verwerking. 


U kunt gecontacteerd worden

U kunt door Coloplast worden benaderd via telefoon, e-mail, de post of andere communicatiemiddelen, maar alleen voor de hieronder aangegeven doeleinden. Uw gegevens worden steeds behandeld conform de Wet van de privacy.


Waar u mee akkoord gaat

Door het indienen van uw persoonlijke gegevens, gaat u ermee akkoord dat wij deze informatie opslaan en gebruiken om: • u te informeren over nieuwe producten en diensten van Coloplast,• uw bestellingen te verwerken,• contact met u op te nemen via e-mail, gewone post en/of telefoon om uw aanvraag voor een proefpakket te verduidelijken. Houd er rekening mee dat dergelijke telefoongesprekken kunnen worden opgenomen, • voor algemene administratieve en registratiedoeleinden.

 


Hoe kunt u de communicatie en het opslaan van gegevens beëindigen?

Coloplast beschermt uw privacy volgens de wet van 8 december 1992 en zijn uitvoeringsbesluit. De verzamelde gegevens (inclusief de gezondheidsgegevens die u later telefonisch zou meedelen) worden vertrouwelijk behandeld en op een veilige manier bewaard. Bovendien worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden en worden ze enkel gebruikt om te antwoorden op uw vragen betreffende onze producten en om u in de toekomst te informeren over nieuwe producten en diensten. U hebt altijd het recht uw gegevens in te zien, te verbeteren en te schrappen. Gelieve hiervoor contact op te nemen met Coloplast Belgium NV/SA, De Gijzeleer Industrial Park, Guido Gezellestraat 121, B-1654 Beersel / Huizingen, verantwoordelijke voor de verwerking (u kan ook een mail sturen naar be@coloplast.com, met de vermelding dat u niet meer wenst gecontacteerd te worden door Coloplast in de toekomst). 

Sluiten

Gratis proefpakket - voorbehouden aan eindgebruikers en professionele zorgverleners

Dank u voor uw aanvraag

Uw aanvraag werd goed ontvangen.

Bekijk desktop versie