Sluiten
Selecteer uw taal

Unfortunately, the page you are trying to access does not exist.

Vind de website van uw Coloplast vestiging

Privacyverklaring

 

Via deze mededeling wil Coloplast informatie geven over de verwerking van persoonsgegevens van personen die daarvoor toestemming geven:  1. Toestemming voor bestelling, 2. Toestemming voor ondersteunende diensten, 3. Toestemming voor proefpakket, en/of 4. Toestemming.voor marketing.

1.   Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

De Coloplast Groep bestaat uit vele bedrijven over de hele wereld. De Coloplast-bedrijven die de diensten leveren waarvoor u zich inschrijft, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Sommige diensten worden geleverd door het plaatselijke Coloplast-bedrijf in uw land/regio, terwijl andere diensten worden geleverd door Coloplast A/S in Denemarken (HQ), terwijl weer andere diensten worden geleverd door de Partijen samen.

Daartoe hebben de partijen een regeling getroffen overeenkomstig artikel 26 GDPR, waarbij de hoofdverantwoordelijkheid voor het correct verkrijgen van toestemming, d.w.z. voor de geldigheid van de toestemming, ligt bij de verkrijgende lokale entiteit van de Coloplast Group in samenwerking met HQ, terwijl HQ en uw lokale entiteit van de Coloplast Group de verantwoordelijkheid delen voor het up-to-date houden van de gegevens. HQ zal uiteindelijk de gegevens wissen of anonimiseren. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met privacyrequests@coloplast.com of surfen naar Data Privacy and Security - Corporate (coloplast.com).

U kunt de verantwoordelijke Coloplast-bedrijven voor de relevante toestemmingsopties in sectie (2.) hieronder zien. Met betrekking tot de toestemmingen die u geeft, is "Coloplast" de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens zoals hieronder vermeld.

2.   Hoe worden mijn gegevens verwerkt?

In de meeste gevallen, wanneer u contact opneemt met Coloplast, zullen wij uw gegevens hoofdzakelijk verwerken op basis van een contractuele relatie tussen u en Coloplast. Maar omdat wij inherent ook informatie over uw medische situatie verwerken (gevoelige gegevens), hebben wij uw toestemming ook nodig voor de verwerking van bestel- of proefpakketaanvragen en om u ondersteunende diensten te kunnen verlenen.

In de onderstaande tabel staan de verschillende toestemmingsopties die u kunt kiezen. Voor elke toestemmingsoptie wordt aangegeven (i) voor welke doeleinden uw gegevens worden gebruikt, en voor elk doel, welke gegevens wij verzamelen, (ii) met wie de gegevens worden gedeeld, (iii) hoe lang de gegevens worden bewaard, en (iv) op welke rechtsgrondslag de gegevens worden verwerkt. De rechtsgrondslag wordt beschreven onder verwijzing naar de relevante artikelen van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU ("GDPR").

De gegevens die Coloplast kan verzamelen, hangen af van de dienst(en) waarvoor u zich hebt aangemeld en de toestemming(en) die u hebt gegeven. Zie de details voor elke toestemmingsoptie hieronder. De gegevens die voor elke toestemmingsoptie hieronder worden vermeld, zijn voorbeelden van de gegevens die Coloplast kan verzamelen. Afhankelijk van welke gegevens u (vrijwillig) aan Coloplast hebt verstrekt, kan het zijn dat Coloplast slechts enkele van de hieronder vermelde gegevens bewaart.

1. Toestemming voor bestelling (toestemming op korte termijn)


Voor welk(e) doel(en) verzamelt en gebruikt u gegevens over mij?

Om uw bestellingen van producten en diensten te verwerken, met inbegrip van de levering, de afhandeling van recepten en de communicatie met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en/of autoriteiten, voor zover dit nodig is voor de verwerking van uw bestelling, om de door u aan ons verstrekte gegevens op te slaan en om uw gekozen voorkeuren te beheren (gegevenscategorieën 1.-4.)

 

Welke gegevens worden er over mij verzameld?

De verzamelde gegevens zijn de gegevens die u aan Coloplast verstrekt in het kader van uw bestelling.

 

Dit kan omvatten:

1. Persoonsgegevens (voornaam, achternaam, postadres en desgevraagd geboortedatum, geslacht en nationaal identificatienummer),

2. Contactgegevens (e-mailadres, en indien nodig telefoonnummer)

3. Gegevens over gezondheid en producten, indien nodig voor de aankoop (soort gebruikte producten, soort operatie, datum van operatie, gewicht, lengte)

4. Details van transacties en activiteiten (bestellingen en facturen)

 

Met wie deelt u die gegevens?

Derden die handelen in opdracht van Coloplast (bv. aanbieders van cloud computing-diensten, software voor de verwerking van betalingen, ERP-software van derden). Coloplast verkoopt of deelt uw gegevens niet met derden die ze voor hun eigen doeleinden gebruiken.

Bij wijze van uitzondering kunnen uw gegevens worden gedeeld met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg of autoriteiten voor zover dit nodig is voor de verwerking van uw bestelling, bijvoorbeeld wanneer zij uw medische behandeling verstrekken, financieren en/of goedkeuren.   

 

Op welke rechtsgrondslag verwerkt u die gegevens?

De gegevens worden verwerkt om te voldoen aan contractuele verplichtingen en op basis van uw toestemming, cf. artikel 6, lid 1, onder b), en artikel 6, lid 1, onder a), cf. artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR.

 

Hoelang bewaart u die gegevens?

Deze kortetermijntoestemming heeft een geldigheidsduur van 12 maanden.

Gegevens worden gewist als een gebruiker zijn toestemming intrekt (tenzij we de gegevens volgens de wet moeten bewaren) of als de gebruiker Coloplast niet binnen 12 maanden een andere vorm van toestemming voor gegevensverwerking heeft gegeven.

Gegevens over transacties worden bewaard voor documentatiedoeleinden overeenkomstig de toepasselijke lokale wetgeving, bv. wetgeving op het gebied van boekhouding, belastingen, kwaliteit of verjaring van acties.

 

 

Verantwoordelijke controleur(s)

De lokale Coloplast-entiteit waarmee u in uw land contact hebt (klik op de link om de lokale entiteiten te zien).

en

Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denemarken

gezamenlijk (meer informatie over de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de partijen vindt u hier).

 2. Toestemming voor ondersteunende diensten


Voor welk(e) doel(en) verzamelt en gebruikt u gegevens over mij?

De verstrekte gegevens opslaan en de door u gekozen voorkeuren beheren (gegevenscategorieën 1.-6.)

Zorgen voor persoonlijke productbegeleiding, training en ondersteuning (gegevenscategorieën 1.-5.)

De informatie die Coloplast naar u stuurt, afstemmen op uw voorkeuren en informatie en u gepersonaliseerde serviceberichten, herinneringen en enquêtes sturen (gegevenscategorieën 1., 3., 4., 6.)

U verpleegkundige diensten aanbieden, waaronder beoordelingen (indien een dergelijke dienst in uw land wordt aangeboden, en u zich daarvoor hebt aangemeld) (gegevenscategorieën 1., 3., 6.)

Op geaggregeerde basis producten, technologieën, algoritmen, communicatiepraktijken, apps en andere diensten van Coloplast ontwikkelen en/of verbeteren, onder meer door een beter inzicht te krijgen in gebruikerservaringen, -gedrag en -voorkeuren. Dit omvat ook het verwerven van inzichten en het ontwikkelen en documenteren van product- en marketingclaims met betrekking tot de producten en diensten van Coloplast (gegevenscategorieën 1., 3., 4., 5.)

Uw gegevens delen met derden die uw medische behandeling verstrekken, financieren en/of goedkeuren, indien dit nodig is om de ondersteunende dienst aan u te verlenen, cf. kolom 3 (gegevenscategorieën 1.-5.)  

Uw bestellingen van producten en proefpakketten, en verzoeken om ondersteuning verwerken, met inbegrip van levering, afhandeling van recepten en communicatie met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en/of autoriteiten, voor zover dit nodig is voor de verwerking van uw bestelling. (gegevenscategorieën 1., 2., 3.)

 

 

Welke gegevens worden er over mij verzameld?

De verzamelde gegevens zijn de gegevens die u aan Coloplast verstrekt.

Dit kan omvatten:

1. Persoonsgegevens (voornaam, achternaam, postadres en eventueel geboortedatum, geslacht),  

2. Contactgegevens (e-mailadres, en indien nodig telefoonnummer);

3. Gegevens over gezondheid en producten, indien nodig voor de aankoop (soort gebruikte producten, soort operatie, datum van operatie, gewicht, lengte);

4. Informatievoorkeuren: Het soort informatie dat u hebt geselecteerd om te ontvangen;

5. Details van transacties en activiteiten: Bestellingen, facturen, datum en tijd van gesprekken, vergaderingen en andere interacties met Coloplast; 

6. Andere informatie die u met Coloplast kunt delen als onderdeel van het ondersteuningsprogramma.

 

 

Met wie deelt u die gegevens?

Derden die handelen in opdracht van Coloplast (bv. leveranciers van cloud computing-diensten, software voor betalingsverwerking, ERP-software van derden) Coloplast verkoopt of deelt uw gegevens niet met andere derden die de informatie voor hun eigen doeleinden gebruiken.

Bij wijze van uitzondering kunnen uw gegevens worden gedeeld met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg of autoriteiten (overheidsinstanties) of derden die uw medische behandeling (voorschriften) financieren (vergoeden) en/of goedkeuren, voor zover dit nodig is voor de verwerking van uw ondersteuningsverzoek en bijbehorende diensten.  

 

 

Op welke rechtsgrondslag verwerkt u die gegevens?

De gegevens worden verwerkt om te voldoen aan contractuele verplichtingen en op basis van uw toestemming, cf. artikel 6, lid 1, onder b), en artikel 6, lid 1, onder a), cf. artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR.

 

 

Hoelang bewaart u die gegevens?

Zolang de toestemming van de gebruiker van toepassing is

Gegevens worden gewist als een gebruiker zijn toestemming intrekt of als er in de afgelopen drie jaar geen interacties tussen de gebruiker en Coloplast hebben plaatsgevonden (interacties omvatten alle ondersteuningsverzoeken, bestellingen, brieven, e-mails, telefoontjes of andere soorten communicatie).

Gegevens over transacties worden bewaard voor documentatiedoeleinden overeenkomstig de toepasselijke lokale wetgeving, bv. wetgeving op het gebied van boekhouding, belastingen, kwaliteit of verjaring van acties.

 

 

Verantwoordelijke controleur(s)

De lokale Coloplast-entiteit waarmee u in uw land contact hebt (klik op de link om de lokale entiteiten te zien).

en

Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denemarken

gezamenlijk (meer informatie over de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de partijen vindt u hier).

3. Toestemming voor proefpakket


Voor welk(e) doel(en) verzamelt en gebruikt u gegevens over mij?

Om uw bestellingen van producten en diensten te verwerken, met inbegrip van de levering. (gegevenscategorieën 1 .-5.)

Fournir des conseils, une formation et une assistance personnalisés sur les produits (catégories de données 1.-5.)

Gepersonaliseerde productbegeleiding, training en ondersteuning bieden (gegevenscategorieën 1.-5.)

De informatie die Coloplast naar u stuurt, afstemmen op uw voorkeuren en informatie , en u gepersonaliseerde serviceberichten, herinneringen en enquêtes sturen (gegevenscategorieën 1., 3., 4., 6.)

U verpleegkundige diensten aanbieden, waaronder beoordelingen (indien een dergelijke dienst in uw land wordt aangeboden, en u zich daarvoor hebt aangemeld) (gegevenscategorieën 1., 3., 6.)

Op geaggregeerde basis producten, technologieën, algoritmen, communicatiepraktijken, apps en andere diensten van Coloplast ontwikkelen en/of verbeteren, onder meer door een beter inzicht te krijgen in gebruikerservaringen, -gedrag en -voorkeuren. Dit omvat ook het verwerven van inzichten en het ontwikkelen en documenteren van product- en marketingclaims met betrekking tot de producten en diensten van Coloplast. (gegevenscategorieën 1., 3., 4., 5.)  

Uw gegevens delen met derden die uw medische behandeling verstrekken, financieren en/of goedkeuren, cf. kolom 3 (gegevenscategorieën 1.-5.)

Uw bestellingen van producten en proefpakketten verwerken, met inbegrip van de levering, de afhandeling van recepten en de communicatie met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en/of autoriteiten voor zover dit nodig is voor de verwerking van uw bestelling. (gegevenscategorieën 1., 2., 3.)

 

 

 

Welke gegevens worden er over mij verzameld?

De verzamelde gegevens zijn de gegevens die u aan Coloplast verstrekt.

Dit kan omvatten:

1. Persoonsgegevens (voornaam, achternaam, postadres en indien nodig geboortedatum, geslacht); 

2. Contactgegevens (e-mailadres, en indien nodig telefoonnummer);

3. Gegevens over gezondheid en producten, indien nodig voor de aankoop (soort gebruikte producten, soort operatie, datum van operatie, gewicht, lengte);

4. Informatievoorkeuren: Het soort informatie dat u hebt geselecteerd om te ontvangen;

5. Details van transacties en activiteiten: Bestellingen, facturen, datum en tijd van gesprekken, vergaderingen en andere interacties met Coloplast; 

6. Andere informatie die u met Coloplast kunt delen als onderdeel van het ondersteuningsprogramma.

 

 

Met wie deelt u die gegevens?

Derden die handelen in opdracht van Coloplast (bv. leveranciers van cloud computing-diensten, software voor betalingsverwerking, ERP-software van derden) Coloplast verkoopt of deelt uw gegevens niet met andere derden die ze voor hun eigen doeleinden gebruiken.

 

 

Op welke rechtsgrondslag verwerkt u die gegevens?

De gegevens worden verwerkt om te voldoen aan contractuele verplichtingen en op basis van uw toestemming, cf. artikel 6, lid 1, onder b), en artikel 6, lid 1, onder a), cf. artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR.

 

Hoelang bewaart u die gegevens?

Zolang detoestemming van de gebruiker van toepassing is. Gegevens worden gewist als een gebruiker zijn toestemming intrekt of als er in de afgelopen drie jaar geen interacties hebben plaatsgevonden tussen de gebruiker en Coloplast (interacties omvatten bestellingen, brieven, e-mails, oproepen of andere soorten communicatie)

Gegevens over transacties worden bewaard voor documentatiedoeleinden overeenkomstig de toepasselijke lokale wetgeving, bv. wetgeving op het gebied van boekhouding, belastingen, kwaliteit of verjaring van acties.

 

 

Verantwoordelijke controleur(s)

De lokale Coloplast-entiteit waarmee u in uw land contact hebt (klik op de link om de lokale entiteiten te zien).

en

Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denemarken

gezamenlijk (meer informatie over de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de partijen vindt u hier).

4. Toestemming.voor marketing


Voor welk(e) doel(en) verzamelt en gebruikt u gegevens over mij?

Met u communiceren via post, telefoon, e-mail, om nieuwsbrieven en marketingmateriaal sturen, inclusief promotiemateriaal, over het aanbod van Coloplast dat voor u van belang is (gegevenscategorieën 1.-5.)

De informatie die Coloplast naar u stuurt aan te passen op basis van uw voorkeuren en gegevens (persoonsgegevens, medische toestand, gezondheids- en productgegevens, en transactie- en activiteitsgegevens), onder meer in de vorm van gepersonaliseerde berichten, herinneringen, speciale aanbiedingen en voordelen (gegevenscategorieën 1.-5.)

Segmenteringsanalyse uitvoeren op basis van uw persoonsgegevens, medische toestand, gezondheids- en productgegevens, transactie- en activiteitsgegevens en informatievoorkeuren en om inzicht te verwerven, campagnes op maat uit te voeren en u te benaderen met informatie die voor u relevant is (gegevenscategorieën 1., 3., 4., 5.)

 

 

Welke gegevens worden er over mij verzameld?

De verzamelde gegevens zijn de gegevens die u aan Coloplast verstrekt.

Dit kan omvatten:

1. Persoonsgegevens (voornaam, achternaam, postadres en indien nodig geboortedatum en geslacht)  

2. Contactgegevens (e-mailadres, en indien nodig telefoonnummer)

3. Medische toestand, gegevens over gezondheid en producten, indien nodig voor de aankoop (soort gebruikte producten, soort operatie, datum van operatie, gewicht, lengte)

4. Informatievoorkeuren: Het soort informatie dat u hebt geselecteerd om te ontvangen

5. Details van transacties en activiteiten: Bestellingen, facturen, datum en tijd van gesprekken, vergaderingen en andere interacties met Coloplast 

 

Met wie deelt u die gegevens?

Derden die handelen in opdracht van Coloplast (bv. leveranciers van cloud computing-diensten, software voor betalingsverwerking, ERP-software van derden) Coloplast verkoopt of deelt uw gegevens niet met andere derden die ze voor hun eigen doeleinden gebruiken.

 

 

Op welke rechtsgrondslag verwerkt u die gegevens?

De gegevens worden verwerkt om te voldoen aan contractuele verplichtingen en op basis van uw toestemming, cf. artikel 6, lid 1, onder b), en artikel 6, lid 1, onder a), cf. artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR.

 

Hoelang bewaart u die gegevens?

Zolang de toestemming van de gebruiker van toepassing is. Gegevens worden gewist als een gebruiker zijn toestemming intrekt of als er in de afgelopen drie jaar geen interacties hebben plaatsgevonden tussen de gebruiker en Coloplast (interacties omvatten bestellingen, brieven, e-mails, gesprekken of andere soorten communicatie).

 

 

Verantwoordelijke controleur(s)

De lokale Coloplast-entiteit waarmee u in uw land contact hebt (klik op de link om de lokale entiteiten te zien).

 


 

 

  

Uw rechten

U kunt uw toestemming op elk moment kosteloos intrekken. Het intrekken van de toestemming zal geen negatieve gevolgen voor u hebben, maar u zult niet langer de bijbehorende diensten en voordelen kunnen ontvangen. De toestemmingen zijn een vereiste voor het verkrijgen van de diensten waarop zij betrekking hebben (toestemming voor marketing is vereist voor het ontvangen van marketingmateriaal enz.) Intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming vóór de intrekking onverlet.

Alle gepersonaliseerde ondersteuning, op maat gesneden informatie en/of segmentatieanalyse die in het kader van punt 1 is uitgevoerd. Toestemming voor bestelling (toestemming op korte termijn) 2. Toestemming voor ondersteunende diensten, 3. Toestemming voor proefpakket, en/of 4. Toestemming voor marketing heeft voor u geen juridische of andere soortgelijke significante gevolgen. Het zal bijvoorbeeld geen invloed hebben op de prijzen die u worden aangeboden of u verhinderen producten en diensten te kopen.

Zie Coloplasts wereldwijde privacybeleid voor meer informatie over hoe Coloplast omgaat met uw persoonsgegevens, contactinformatie van Coloplasts functionaris voor gegevensbescherming, wat uw rechten als betrokkene zijn en hoe u die kunt uitoefenen.

 

3.  Hoe contact opnemen met Coloplast?

Neem voor vragen contact op met privacyrequests@coloplast.comm of neem contact op met uw plaatselijke Coloplast-vertegenwoordiger. Vind hier uw plaatselijke Coloplast-vertegenwoordiger: Contacteer Coloplast

 

 

 

Sluiten

Gratis proefpakket - voorbehouden aan eindgebruikers en professionele zorgverleners

Dank u voor uw aanvraag

Uw aanvraag werd goed ontvangen.

Bekijk desktop versie